Szkoła aktorska SPOT - co warto o niej wiedzieć?

W Krakowie możemy skorzystać z ofert Szkoły Aktorskiej SPOT. Jest to szkoła policealna, która posiada uprawnienia do wydawania absolwentom dyplomu z tytułem aktora. Nauka zawodu aktora trwa tutaj przez okres dwóch lat.

Informacje na temat szkoły.

Szkoła Aktorska SPOT została założona w roku 1992. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad nią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto zdecydować się na uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez Szkołę Aktorska SPOT, ponieważ są one prowadzone przez najwyższej klasy kadrę wykładowców. Odnajdziemy tu wielu znanych krakowskich aktorów i reżyserów. Ponadto od 2012 roku w szkole tej utworzona została odrębna specjalizacja choreograficzno-taneczna, po ukończeniu, której absolwenci otrzymują dyplom z tytułem choreografa. Warunki lokalowe szkoły są bardzo dobre, dysponuje ona dwoma salami teatralnymi, profesjonalnym studiem nagrań oraz sala baletową.

Szkoła aktorska SPOT - co warto o niej wiedzieć?

Najważniejsze osiągnięcia Szkoły Aktorskiej SPOT.

Warto zaznaczyć, że okres nauki w Szkole Aktorskiej SPOT zalicza się do stażu aktorskiego dopuszczającego do Państwowego Egzaminu Zawodowego. Sukcesy absolwentów to najlepsze potwierdzenie, jakości nauczania oferowanej przez szkołę. Bardzo wielu absolwentów krakowskiej szkoły aktorskiej SPOT podejmuje pracę w różnych polskich teatrach oraz występuje w filmach i popularnych serialach telewizyjnych. Do najbardziej rozpoznawalnych absolwentów szkoły należą miedzy innymi: Weronika Książkiewicz, Małgorzata Pikus, Jan Wieczorkowski, Daniel Zawadzki czy też Daniel Wieleba.

Program nauczania oferowany przez Szkołę Aktorska SPOT.

W pierwszym roku nauki uczniowie SPOT uczestniczą w zajęciach, które maja na celu przygotowanie do egzaminu wstępnego do Państwowych Szkół Teatralnych. W szkole odbywają się zarówno zajęcia praktyczne takie jak np. emisja głosu, monologi, trening aktorski, jak i zajęcia teoretyczne miedzy innymi cykle wykładów z historii teatru i dramatu. Drugi rok nauki to przede wszystkim praca nad rozwijaniem umiejętności aktorskich. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby wydobywać indywidualny talent każdego studenta. Duży nacisk kładzie się na praktykę.