Działania marketingowe wpisane w koszty

Wiele firm decyduje się na prowadzenie działań marketingowych, które dokonywane są po to, by nastąpił wzrost napływu nowych klientów. Jakie koszty przeznaczone na promocję firmy mogą zostać wpisane w koszty uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodów – pojęcie

Jak podaje definicja ustawowa, koszty uzyskania przychodów to wydatki, które zostały pokryte w celu zwiększenia przychodów, ich zachowania, bądź zabezpieczenia tego źródła, pomijając te wydatki, które od razu nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu odbywa się po spełnieniu dwóch warunków: rzeczywistego poniesienia kosztu przez pracodawcę lub powiązanie kosztów z prowadzoną działalnością i jego uzyskanie, zwiększenie czy utrzymania źródła przychodu.

Działania marketingowe wpisane w koszty

Reklama wpisana w koszty

Warto wiedzieć, że wydatki na reklamę wchodzą w skład kosztów uzyskania przychodów. Wyjątkiem są usługi reklamowe, które zostały poniesione dla podmiotów powiązanych lub blisko zlokalizowanych. Przeciwnym przykładem są wydatki poniesione na reprezentację, ponieważ one nie zostały wpisane do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to głównie z tego, że koszty te związane są z usługami gastronomicznymi. Przedsiębiorcy mają problem z określeniem co jest reklamą, a co reprezentacją.

Reklama i reprezentacja – wyjaśnienie pojęć

Bardzo trudno rozróżnić co klasyfikuje się jako reklama, a co jako reprezentacja. Nie zostało to ujęte w słownikach ustawowych. W takiej sytuacji należy pojmować te terminy w powszechnym rozumieniu, wypracowanym przez lata przez orzecznictwo i doktrynę. Naczelny Sąd Administracyjny pojęcie reklamy i reprezentacji wyjaśnia, odwołując się do słownika języka polskiego oraz etymologii słów.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego reklama to aktywność, zmierzająca do zachęcenia konsumentów do zakupu określonych produktów czy usług. Reprezentacja natomiast jest działaniem, zmierzającym do tworzenia i utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika na tle konkurencji.