Marketing mix – czym jest i dlaczego warto go stosować?

Marketing mix jest mieszanką marketingową, na którą składa się kilka zależnych od siebie elementów wspólnie wpływających na działania rynkowe. Marketing mix może opierać się na kilku koncepcjach. Najpopularniejszymi z nich są 4P i 4C. Czym jest marketing mix, na czym polegają koncepcje 4P oraz 4C i dlaczego warto z nich korzystać w swoich działaniach marketingowych?

Marketing mix – koncepcja 4P kontra 4C

Marketing mix jest kompozycją marketingową, która stanowi obszerną kategorię powiązanych ze sobą wzajemnie elementów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Elementy te tworzą wspólnie zintegrowany system oddziaływania na otoczenie rynkowe firmy, a więc jej klientów, konkurencję oraz podmioty współpracujące. Istnieje kilka różnych koncepcji marketing mix. Dwie, najbardziej popularne z nich to 4P i 4C.

Koncepcja 4P w marketing mix opracowana została przez McCathy’ego i obejmuje 4 elementy: produkt (ang. product), cena (ang. price), dystrybucja (ang. place) i promocja (ang. promotion). Według swoich założeń koncepcja 4P pozwala na wyprodukowanie właściwego produktu o odpowiedniej cenie, który będzie dostępny w sprzedaży w odpowiednim miejscu i czasie, a do jego promocji wykorzystane zostaną odpowiednie działania marketingowe.

Koncepcja 4C jest nieco mniej popularna od 4P i stworzona została w 1990 r. przez Roberta Lauterborna. Opiera się na następujących elementach: cenie (ang. cost), komunikacji (ang. communication), korzyści dla klienta (ang. customer value) i opłacalności (ang. convenience). Lauterborn opracowując swoją koncepcję marketing mix skupił się na punkcie widzenia klienta, a nie przedsiębiorstwa, jak ma to miejsce w przypadku 4P.

Marketing mix – czym jest i dlaczego warto go stosować?

Dlaczego warto stosować marketing mix w działaniach promocyjnych?

Koncepcje marketing mix pozwalają firmie skupić się na najważniejszych elementach, zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jak i klientów, podczas wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług. Stosowanie się do ich zaleceń przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie korzyści sprzedażowych przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb klientów, czyli odbiorców produktów i usług sprzedawanych przez firmę.

Dobór właściwej koncepcji uzależniony jest od analizy wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania firmy. Na szczególną uwagę we współczesnym świecie biznesu zasługuje koncepcja 4C, która pozwala spojrzeć na swoje działania oczami konsumenta, aczkolwiek warto łączyć ze sobą różne podejścia, co pozwala jeszcze skuteczniej realizować założone cele marketingowe.

Marketing mix jest bardzo przydatnym narzędziem marketingowym, który pomaga firmom w tworzeniu skutecznych strategii. Rozdzielenie poszczególnych części wchodzących w skład kompletnych działań marketingowych i analizowanie każdej z nich z osobna pozwala zwrócić uwagę na wszystkie istotne elementy oraz zwiększyć pozytywny efekt prowadzonych działań. Prawidłowo realizowany marketing mix umożliwia ponadto uporządkowanie poszczególnych działań podejmowanych przez firmę oraz dopracować każdego z nich do perfekcji, co pozwala podnieść skuteczność działania całości.