Smog i jego wpływ na zdrowie

Przebywanie w środowisku, w którym jest smog negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka. Smog negatywnie wpływa nie tylko na płuca. Jest bardzo wiele chorób wywoływanych przez przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu.

Dane statystyczne

NFZ opublikował raport, z którego wynika, że w 2017 roku liczba zgonów wyniosła 405,6 tys. Nastąpił ich wzrost w porównaniu z 2016 roku, aż o 4%. Jak wynika z danych wzrost zgonów przypadł na styczeń i luty, co jasno wskazuje, że do ich zgonu przyczynił się smog. W styczniu 2017 roku miały miejsce bardzo ostre mrozy, które potęgowały zanieczyszczenie, wynikające z domowych i lokalnych kotłowni węglowych. W miesiącu tym liczba zgonów wzrosła o 23,5% w porównaniu do stycznia 2016 roku. Zdaniem analityków Narodowego Funduszu Zdrowia nie tylko smog miał wpływ na wzrost umieralności, w tym okresie nastąpił także szczyt zachorowań na grypę.

Smog i jego wpływ na zdrowie

Jak smog wpływa na zdrowie?

Z powodu zanieczyszczonego  powietrza na całym globie zbyt wcześnie umiera rocznie 4,2 miliona osób. Smog powoduje poważne konsekwencje dla ludzkiego zdrowia. Negatywnie wpływa na układ oddechowy, powodując częstsze infekcje i choroby przewlekłe dróg oddechowych (np. astma, POCHP, rak płuca), częstsze zaostrzenia przebiegu istniejących chorób przewlekłych układu oddechowego, częstsze hospitalizacje oraz wzrost umieralności.

Smog źle wpływa także na układ krążenia, powodując częstsze, ostre powikłania chorób sercowo-naczynionych (np. udar mózgu, zawał serca, niewydolność serca), wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca oraz wzrost umieralności. Wpływ ten odczuwa także układ nerwowy, ponieważ występuje wzrost ryzyka wystąpienia i rozwoju chorób neurodegeneracyjnych (np. Alzheimera, Parkinsona) oraz uszkodzenia neuronów i naczyń mózgowych zaburzające działanie układu nerwowego.

U kobiet dodatkowo powoduje porody przedwczesne, obniżoną masę urodzeniową dziecka, zaburzenia rozwoju płodu oraz raka piersi. Jest przyczyną wystąpienia również nowotworów pęcherza moczowego, podrażnień spojówek, przyśpieszonego starzenia skóry, oporności na insulinę oraz cukrzycy.