Najczęściej i najmniej wybierane imiona w 2019 roku

Krakowski Urząd Stanu Cywilnego opublikował spis imion, które nadawano najczęściej narodzonym noworodkom w ubiegłym roku. Podano także spis imion, które cieszyły się najmniejszą popularnością.

Wybór imienia

Imię jest nieodłączną częścią tożsamości człowieka. Należy przy tym kierować się rozwagą i przemyślaną decyzją. Nie powinno nadawać się imienia pod wpływem chwili, ponieważ dziecko będzie nosiło je przez całe życie. To bardzo ważna i świadoma decyzja. Każde nadane imię pozostaje pod ochroną prawną i automatycznie podlega zasadzie stabilności. Imię można zmienić tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy jest ono ośmieszające lub w jakiś sposób wpływa na godność człowieka. Takie postępowanie jest zatwierdzane przez urzędnika stanu cywilnego. Występują takie sytuacje, gdy rodzice chcą nadać obcojęzyczne imię lub pochodne pochodzące od wyrazu pospolitego wówczas urzędnik może przekierować pytanie do Komitetu Językoznawstwa, Instytutu Polskiego PAN i polonistycznych instytutów uniwersyteckich.

Najczęściej i najmniej wybierane imiona w 2019 roku

Najpopularniejsze imiona w Krakowie w 2019 roku

Najczęściej nadawanymi imionami żeńskimi w 2019 roku były: Julia, Zofia, Hanna, Zuzanna, Maja, Alicja, Oliwia, Emilia oraz Lena. W przypadku chłopców najczęściej wybierano takie imiona jak: Jan, Jakub, Antoni, Szymon, Franciszek, Aleksander, Adam, Mikołaj, Filip oraz Wojciech.

Najrzadziej nadawane imiona w ubiegłym roku

Miały miejsca sytuacje, w których rodzice decydowali się na wybór imienia, odbiegającego od normy. W zeszłym roku, Krakowski Urząd Cywilny najrzadziej zanotował wybór dla dziewczynek takich imion jak: Marina, Miłosława, Augusta, Cecylia, Roma, Irena, Marlena, Julita, Gloria oraz Kira. W przypadku noworodków płci męskiej najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się takie imiona jak: Jonasz, Felicjan, January, Szczepan, Wincenty, Zbigniew, Hieronim, Norbert oraz Sławomir. W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie nie odnotowano sytuacji, w których nastąpiłoby wydanie odmownej decyzji, związanej z nadaniem imienia wybranego przez prawnych opiekunów nowo narodzonego dziecka.