Dla kogo Ulga na start?

Wielu przedsiębiorców, chcących prowadzić własną firmę, boi się wizji wysokich składek społecznych. Obecnie obowiązujące przepisy w postaci sześciu miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne, ułatwiają firmie postawienie pierwszych kroków. Czym dokładnie jest jednak Ulga na start i kto może z niej skorzystać?

Dla kogo jest Ulga na start?

Nie każdy może skorzystać z tego typu ulgi. Kwalifikują się jednak do niej osoby spełniające szereg kryteriów. Po pierwsze, nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Co więcej, aby móc skorzystać z tego typu ulgi, muszą być osobami fizycznymi (prowadzą działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych). Ulga na start dotyczy osób, które po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą lub podejmują ją po 5 latach (pełnych 60 miesiącach) od dnia jej ostatniego zakończenia lub zawieszenia. Osoby te nie mogą też wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeśli w tym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowali u niego na etacie. Dotyczy to sytuacji, jeśli uprzednio wykonywali czynności nakładające się na zakres obecnie wykonywanej działalności.

Dla kogo Ulga na start?

Z czego zwalnia Ulga na start?

Firmy zaczynające działalność gospodarczą korzystają z Ulgi na start i tym samym obniżają swoje koszty. W okresie 6 miesięcy trwania tej ulgi nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, które normalnie dotyczyłyby ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Taka ulga zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe; na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy. Pamiętać należy, że Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, które wciąż pozostaje obowiązkowe, ale które można odliczyć od podatku.

Jak długo Ulga na start?

Z ulgi można korzystać przez pełne sześć miesięcy. Jeśli działalność zostanie rozpoczęta pierwszego dnia miesiąca, wliczać się on będzie do obowiązujących 6 miesięcy okresu korzystania z ulgi. Jeśli jednak działalność została rozpoczęta w trakcie danego miesiąca, pierwszym miesiącem wliczanym do obowiązujących 6, jest następujący po nim miesiąc.