Sprawdź, kto przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa i dlaczego to zrobił!

Gniezno i Kraków to dwie historyczne stolice Polski, które od zawsze były ważnymi miejscami w kraju. Jedną z budzących spore poruszenie decyzji było przeniesienie stolicy Polski z Gniezna do Krakowa. Kto zatem przeniósł stolicę i dlaczego to zrobił? Odpowiedzi na te pytania prezentujemy poniżej.

Sprawdź, kto przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa i dlaczego to zrobił!

 

Kto przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa — Fakty

Stolicę z Gniezna do Krakowa przeniesiono w 1039 roku. Decyzje te podjął i wykonał Kazimierz I Odnowiciel. Była ona spowodowana zniszczeniem Gniezna oraz Wielkopolski przez czeskiego księcia Brzetysława I. Siedzibą królów i władców Polski stał się zamek na wzgórzu Wawelskim. Czas, w którym została przeniesiona stolica Polski do Krakowa, był jednym z najgorszych dla Polski. Najazdy oraz liczne zniszczenia w Wielkopolsce zmusiły do podjęcia takiej decyzji Kazimierza I Odnowiciela, gdyż Gniezno nie było już w stanie zapewnić ciągłości państwowości.

 

Kazimierz I Odnowiciel

Kazimierz I Odnowiciel to książę wywodzący się z dynastii Piastów. Był on władcą Polski w latach 1034 - 1058 z przerwami. Władzę przejął po śmierci swojego ojca Mieszka II. Początkowo został on wygnany przez możnowładców, gdy próbował wzmocnić monarchię, lecz po kryzysie w 1039 roku powrócił on do Polski. Jego powrót był możliwy jedynie dzięki wsparciu krewniaków oraz armii niemieckiej — posiłków zapewnionych przez matkę Rychezę. Do zasług i sukcesów Kazimierza I Odnowiciela należy min. ufundowanie zakonu benedyktynów w Tyńcu czy odzyskanie zbrojne śląska od Czechów. Nie udało się mu jednak przywrócić Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego, ale za to odnowił Biskupstwo Krakowskie w 1046 roku. Duży wkład oraz zaangażowanie, jakim się cechował przy odnowie Polski, sprawiły, że nadano mu taki właśnie przydomek — odnowiciel. Kazimierz miał pięcioro dzieci — w tym czterech synów. Dwóch z nich objęło władzę w Polsce po nim. Sam Kazimierz I Odnowiciel żył w latach 1016 - 1058, a został pochowany w Poznaniu w katedrze Św. Piotra i Pawła. Podczas jego panowania doprowadził do przywrócenia państwowości Polskiej oraz przekazał po osobie taki sam kształt państwa, jaki otrzymał po ojcu.