Czy warto studiować w Krakowie?

Kraków to jedno z najbardziej znanych miast w Polsce. To miejsce najczęściej wybierane przez studentów, gdyż w mieście znajduje się aż 31 uczelni wyższych, w tym 15 to uczelnie publiczne, a 16 z nich stanowią uczelnie niepubliczne. Wiele osób rozważa studia Kraków, nic w tym dziwnego, gdyż miejsce to zachęca pod wieloma względami.

Uczelnie publiczne – studia Kraków

Osoby wyszukujące studia Kraków na uczelniach publicznych zaznajomić się mogą z ofertami następujących szkół wyższych: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (upjpii), Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Jagielloński (najstarszy uniwersytet w Krakowie), Akademia Ignatianum, Uniwersytet Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Collegium Medicum, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Aspirantów Państwowej Służby Pożarnej.

Czy warto studiować w Krakowie?

Uczelnie niepubliczne

W Krakowie znajduje się 16 uczelni niepublicznych. Należą do nich: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera (w której rekrutacja już trwa na kolejny rok akademicki), Wyższa Szkoła Biznesu, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego, Kolegium Nauczycielskie im. Świętej Rodziny, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Szkoły Artystyczne, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla, Społeczna Akademia Nauk, Techniczny Uniwersytet Otwarty AGH, Transatlantic Studies - Institute Of American Studies And Polish Diaspora, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu.

Najpopularniejsze kierunki studiów – pod względem liczby chętnych na jedno miejsce

Najpopularniejszym kierunkiem w Krakowie jest Informatyka na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, gdzie na jedno miejsce stara się prawie 12 osób. Kolejnym kierunkiem pożądanym przez maturzystów jest dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja. Tutaj o miejsce walczy ponad 10 osób. Na tym samym uniwersytecie bardzo pożądana jest także weterynaria, gdzie o jedno miejsce stara się 9,5 osoby. Na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica najpopularniejsza jest mechatronika, o którą stara się 8 kandydatów oraz informatyka, na której prawie 7 osób walczy o miejsce na liście studentów.

Kilka słów o samym Krakowie

Jest to drugie zaraz za Warszawą największe miasto pod kątem liczby mieszkańców i powierzchni. Zamieszkuje w nim 774 tysiące osób, z czego duża część to właśnie napływający studenci do miasta. To jedno z miast najstarszych w Polsce, które słynie z różnych historycznych i architektonicznych zabytków. Kraków do 1975 roku był stolicą Polski, dlatego też jako jedyne miasto w kraju może używać w swoim herbie godło Polski. To jedno z największych miast edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, administracyjnych i ekonomicznych.