Poinformowanie dziecka o uczęszczaniu do przedszkola

Jeżeli rodzic planuje jesienią zapisać dziecko do przedszkola, powinien je do tego odpowiednio przygotować. Nie wystarczy przeprowadzenie jednej rozmowy, powinien to być kilkuetapowy proces. Dziecko musi mieć świadomość, że czekają je poważne zmiany, ponieważ będzie funkcjonowało w zupełnie innym otoczeniu.

Poinformowanie dziecka o uczęszczaniu do przedszkola

Poinformowanie dziecka o zmianach

Rodziców również czeka niemała reorganizacja dni powszednich, jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt niewiadomej, jak dziecko zareaguje na nadchodzące zmiany. W pierwszej kolejności należy poinformować dziecko o tym, kiedy rozpoczyna uczęszczanie do przedszkola. Ważne jest podkreślenie, iż nie będzie to jednorazowa wizyta w placówce, lecz codzienność. Powinno się również wskazać jak najwięcej zalet takiego rozwiązania, skuteczne może być na przykład wskazanie możliwości nawiązania nowych przyjaźni. Rodzice są również zobowiązani do nakreślenia planu dnia, jaki obowiązuje w przedszkolu. Zalicza się do tego godziny pobytu, posiłków, czasu na zabawę i naukę. Ważne, by podczas opowiadania nie używać sformułowań nacechowanych zbyt pozytywnie, ani negatywnie. Zaleca się używanie neutralnego słownictwa, przekazać jak najwięcej znanych faktów.

Angażowanie dziecka w przygotowania

Dziecko powinno być zaangażowane w każdy etap przygotowań, na przykład sprawunki w zakresie najważniejszych przyborów szkolnych. Warto pozwolić dziecku na wybór szczoteczki do zębów w ulubionym kolorze, czy też pościel do leżakowania z ulubioną postacią. Można również udawać się na spacery w pobliże przedszkola, by stopniowo przyzwyczajać je do zbliżających się zmian. Ma to jeszcze jedną zaletę, a mianowicie określenie czasu niezbędnego do przejścia z domu do przedszkola. Placówki bardzo często urządzają zajęcia adaptacyjne, na które warto zaprowadzić dziecko. Dzięki temu ma ono możliwość oswojenia się z gwarem i hałasem panującym w przedszkolu. Dodatkowo otrzymuje się szansę na poznanie wychowawczyni oraz topografii całego budynku, w tym szatnie, łazienki, sale zabaw.