Prowadzisz firmę? Pamiętaj o szkoleniach dla pracowników

Organizowanie szkoleń i kursów w przedsiębiorstawch staje się rzeczą normalną, a nawet podstawową. Dzięki takim rozwiązaniom pracownicy mają szansę wzmocnić swoje kompetencje zawodowe oraz stanowią dobrą motywację do dalszej i produktywnej pracy. Często organizację takiego szkolenia można wpisać w koszty, prowadzonej firmy.

Kursy wpisane w koszty firmowe

Pieniądze, które przeznacza się na podnoszenie kwalifikacji pracownika można wpisać do kosztów uzyskania przychodów. Bardzo ważne jest to, by organizowane szkolenie było konkretnie związane z zadaniami, pełnionymi w firmie przez pracownika. Np. Kierowca nie może odbyć kursu podatków, gdyż to wzbudziło by podejrzenie. Było by to trudne dla pracodawcy, by udowodnić że koszty wydane na szkolenie były związane z uzyskaniem przychodów lub dotyczyło zabezpieczenia ich źródeł. Podejrzenia wysnuwają również fakty, iż koszty są przeznaczane na usługi hotelowe czy gastronomiczne. Budżet przeznaczony na kursy dla osób zatrudnionych musi być podporządkowany art. 22 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Ustawy te podkreślają, że cel kursu musi być ściśle powiązany z perspektywą uzyskania przychodu.

Prowadzisz firmę? Pamiętaj o szkoleniach dla pracowników

Właściwa dokumentacja

W przypadku wystąpienia wyżej wspomnianych podejrzeń weryfikacja prowadzona przez organy podatkowe będzie bardzo wnikliwa. Będą precyzyjnie sprawdzać, czy szkolenie odpowiada tematyce prowadzonej działalności czy też było to działanie, którego celem było zorganizowanie rozrywki wraz z gastronomią. Taka sytuacja nie uznała by wpisania tych kosztów do tych, związanych z uzyskaniem przychodu. Posiadanie właściwej dokumentacji przez przedsiębiorcę wskaże, iż pieniądze wydane na kurs są powiązane z nim i zgodne są z wymogami zawartymi w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Wydatki poniesione przez pracodawcę muszą być zgodne z profilem firmy oraz muszą wpływać na rozwój pracy przedsiębiorstwa i jego zarządzania. Warto pamiętać, że koszty wydane na poczęstunek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, tylko musi on mieć miejsce w trakcie szkolenia, a nie po jego zakończeniu.