Okres II Wojny Światowej w Krakowie

Niewątpliwie najbardziej mrocznym i tragicznym okresem w Polsce była II Wojna Światowa. Przed 1939 rokiem miasto zamieszkiwało około 400.000 osób, z czego zaledwie 1.000 to narodowość niemiecka. Dla porównania w 1944 roku ostatnia liczba wzrosła do 50.000, głównie za sprawą żołnierzy wracających z frontów. Kraków w okresie wojny pozostawał centrum polskiego oporu, zarówno politycznego, jak i militarnego.

Okres II Wojny Światowej w Krakowie

Znaczenie Krakowa w czasie II Wojny Światowej

Kraków odgrywał bardzo ważną rolę w planach III Rzeszy, miał bowiem zostać stolicą Generalnego Gubernatorstwa i jednocześnie metropolią Wschodu Niemiec. Doprowadzono do eksterminacji Żydów, a na ich miejscu planowano osiedlić Polaków. Wszystko to w celu zyskania taniej siły roboczej w przedsiębiorstwach, które zostały przejęte przez najeźdźcę. Obszar po lewej stronie Wisły miał docelowo stać się przestrzenią przeznaczoną wyłącznie dla Niemców. Propagandyści podkreślali, że decyzje Niemiec są słuszne, w końcu miasto powstało na kanwie prawa magdeburskiego. Ponadto żył tam Kopernik, Wit Stwosz pozostawił po sobie słynne i wyjątkowe dzieła. Stało się to pretekstem do zajmowania kolejnych obszarów Krakowa.

Niemieckie nazwy ulic Krakowa

Do Krakowa przybywało coraz więcej niemieckich obywateli, wśród nich znajdowali się kupcy, przedsiębiorcy. Jednym z tych ostatnich był Oskar Schindler, który uratował przed śmiercią wielu Żydów. W Krakowie nie brakowało ponadto żołnierzy Wehrmachtu, Luftwaffe i Waffen SS, poza wykonywaniem swoich obowiązków spędzali tutaj również swoje urlopy. W mieście wprowadzano kolejne ograniczenia dla Polaków, straszono lokalną społeczność konsekwencjami za nieposłuszeństwo lub stawianie oporu. Jak więc widać były to bardzo trudne czasy, odbywały się masowe egzekucje – te ostatnie stanowiły ważny element ówczesnego terroru. Powstała nawet specjalna wystawa, która obrazuje codzienne życie w Krakowie, niektóre fotografie mrożą krew w żyłach, inne natomiast ukazują idylliczne życie Niemców w polskim mieście. Wskazuje to między innymi na ogromną skalę kolonialnego znaczenia Krakowa.